OSMANELİ - ESKİŞEHİR TURU (2 GÜN)OSMANELİ
Kimmerler, Persler ve Makedonyalı İskender ‘in egemenliğini daha sonra Romalılar ve Bizanslılar takip etti. Emeviler zamanında İslamiyet ile ilk kez tanışan bu topraklar, kısa süre Abbasilerin hakimiyetinde kalmışsa da yapılan anlaşmalarla tekrar Bizans topraklarına dahil oldu.
Türkler açısından tarihin dönüm noktası olan 1071 Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu’da hızla ilerleyen Selçuklu kuvvetleri, 1075 yılında İznik’e ulaştı ve böylece bu topraklarda da Selçuklu yani ilk defa Türk idaresi başlamış oldu.
Osmanlı döneminde giderek önem kazanan kentte dini ve sivil yapıların artarak çoğalması, artan nüfusa paralel, yeni yerleşim dokularının ortaya çıktığını belgelemektedir.
Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise kent, özgün yapısı korunarak daha çağdaş daha modern bir görünüme kavuşmuştur. Sanayi ve ticaret anlamında önemli atılımlar yapılmış, İpekböcekçiliği faaliyetleri ile bölgede ön plana çıkmıştır.

ESKİŞEHİR
Eskişehir, içinden bir akarsu geçen ve kent merkezinde termal su kaynağına sahip olan ender yerleşimlerden birisidir. Sakarya Nehri ve Porsuk Çayı’nın belirlediği bu havza, antik çağlardan beri insanların ilgisini çekmiştir.

Eskişehir tarihi, kronolojik olarak incelendiğinde ilginç bir diğer özellik ise eski çağlardan Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın sonuna kadar olan dönemde bu bölgenin daima bir savaş alanı olmasıdır. Muhtemelen bunda Eskişehir’in kavşak yerleşiminin ve ova özelliğinin etkisi var. Bölgenin sıklıkla savaşlara mekân olması nedeniyle (Kayseri, Konya ya da Bursa’da gözlediğimiz) kentsel yerleşim türünü Eskişehir’in geçmişinde görmeyiz.
Türklerin doğudan Anadolu’ya geldikleri 1000’li yıllardan başlayarak Eskişehir, Türk yerleşimlerine ve geliş gidişlerine tanık olmuş. Bu bölgenin Bizans ile sınır oluşturması, pek çok silahlı mücadelenin burada olması sonucunu doğurmuş. Hatta ilk gelen Türk göçmenler burada kalıcı yerleşimler oluşturmamış, uzunca bir süre çadır türü geçici konaklama ortamları ile yetinmişler.
Eskişehir’in yükselişi, 19’uncu yüzyılın sonlarında Kafkaslardan ve Trakya’dan gelen göçlerle değişmeye başlar. Bu göçlerle beraber dericilik, daha iyi tarım araçları ve bazı el sanatları, Anadolu’nun kuzeybatısından ve kuzeydoğusundan Eskişehir’e taşınır
Günümüzde Eskişehir’i başka yerleşimlerden ayırt eden özellikler arasında yüksek okullaşma oranı, iki üniversite ve Organize Sanayi Bölgesi ile şekillenen gelişmiş sanayi alt yapısı yer alır.
   

www.gkbt.com