001 ISPARTA-GÜL BAHÇELERİ-SAGALASSOS-SALDA GÖLÜ TURUISPARTA

Isparta Akdeniz Bölgesi Göller Yöresi`nde yer alan Isparta`nın doğusunda Konya, batısında Burdur, güneyinde Antalya ve kuzeyinde Afyon illeri ile çevrilmiştir.

İlin en yüksek dağı, 2892 m. ile güneydoğuda bulunan Dedegöl Dağı`dır. Davraz Dağı son yılların gözde kayak merkezi olmuştur.
Akarsular genellikle göllere dökülmekte olup, sadece Aksu ve Köprü Suyu Antalya hudutları içerisinde Akdeniz`e dökülmektedir. İlin en büyük gölü, yaklaşık 468 km² ile, Türkiye`nin 4`ncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü`dür.
Isparta`nın yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Çevredeki göllerin iklim üzerinde önemli etkisi vardır. Yağışların büyük bir bölümü kış ve ilkbahar aylarında düşmektedir.

Isparta yakın çevresi ile birlikte Pisidia yöresinin önemli yerleşim merkezlerinden birisidir. Frigler, Lidyalılar, Persler ve Büyük İskender’le Hellenistik döneme giren Isparta’da bu döneme ait bir yerleşim merkezi olmuştur. Sonrasında Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğunun egemenliği altına girmiştir. 8. yüzyılda kısa bir süre Abbasi yönetimine giren kentin adı Arap kaynaklarında Sabart olarak geçmektedir. Selçuklular tarafından feth edilmiş ve Isparta’da Türk-İslam dönemi başlamıştır. 1300 yılında Hamitoğulları egemenliğine giren kent, 1390 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Isparta 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile birlikte vilayet olmuştur.

EĞİRDİR

Isparta ili sınırlarında yer alan Eğirdir, her mevsim ve günün her saatinde renk değiştiren Eğirdir Gölü, tapusu Eğirdir halkı tarafından Yüce Önder Atatürk`e verilen Can adası, Türk Silahlı kuvvetlerinin Dağ Komando Okulu, dünyada eşine az rastlanan Kasnak Meşesi ve Sığla Ormanları, Türkiye`nin en önde gelen Kemik Hastalıkları Hastanesi, elması ve sadece Eğridir`de görülen Apollon Kelebeği ile tarih ve doğa zengini bir ilçedir.

Tarihi Lidya`nın son hükümdarı Kroisos tarafından kurulduğu ve ilk adının da "Krozos" olduğu sanılmaktadır. Şehrin iç kalesi de Lidyalılar tarafından yaptırılmıştır.Yörede ilk Türk yerleşiminin 1071`den birkaç yıl sonra gerçekleştiği sanılmaktadır. Anadolu Selçuklu hükümdarı III. Kılıçaslan 1204 yılında çevredeki şehirler ile birlikte, Eğridir`i de Selçuklu egemenliği altına almıştır. Selçuklular, Eğridir`i sayfiye yeri olarak kullandıkları bilinmektedir. 1391`de Eğirdir Osmanlı egemenliğine girmiştir. Daha sonra Timur ve Karaman oğulları idaresine de giren Eğirdir, Sultan II. Murat zamanında 1423`te tam olarak Osmanlı topraklarına katılmıştır. Tanzimat`tan sonra ise Konya Vilayeti Hamit Sancağına bağlı bir kaza olmuştur. Cumhuriyetin kurulmasından sonra da Eğirdir, ilçe statüsünü korumuştur.

   

www.gkbt.com